Інформаційна довідка. Довгостроковий пільговий кредит на будівництво житла за рахунок власних коштів Держмолодьжітла

процентна ставка - (14,1% річних) 

Довгостроковий пільговий кредит на будівництво житла надається молодим сім'ям, в якій подружжя віком до 35 років, неповним сім'ям, в якій мати (батько) віком до 35 років має неповнолітніх дітей (дитину), одинокі молоді громадяни у віці до 35 років включно.

Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 г, але не більш ніж досягнення позичальником пенсійного віку. 

Для реєстрації необхідно написати заяву на отримання кредиту, заповнити анкету (за формою, затвердженою правлінням Держмолодьжітла) і надати наступні документи: 

 • Довідка про перебування кандидата (всіх членів сім'ї) на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або документ, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов кандидата, який постійно проживає в селі (оригінал),
 • Документ, виданий уповноваженим органом, про склад сім'ї (оригінал),
 • Оригінал і копію паспорта громадянина України повнолітніх членів сім'ї,
 • Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,
 • Оригінал і копію свідоцтва про народження дитини (дітей),
 • Оригінал і копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення),
 • Довідка з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати, за останні 6 місяців (з поміткою «затримки у виплаті з / п за останні 6 м. Відсутні»),
 • Виписку з трудової книжки про місце роботи за останні 3 роки,
 • Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фінансову звітність, затверджену органом державної податкової служби - для фізичних осіб-підприємців,
 • Документи, що підтверджують інші доходи позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи) в т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією,
 • Згода дружини (пр членів сім'ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально засвідчене), або їх присутність при укладанні договору застави майнових прав / застави квартири. 

З метою надання кредиту регіональне управління / іпотечний центр Держмолодьжітла відкриває в банку особистий рахунок позичальника, на який позичальник перераховує власний внесок (аванс) у розмірі не менше 10% передбаченої вартості будівництва житла. 

Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на момент укладення кредитного договору, без урахування власного внеску (авансу) позичальникові.Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається виходячи з найменшого показника експертної оцінки або договірної вартості 1 кв.м. житла. У разі перевищення нормативної площі позичальник оплачує вартість наднормативної площі житла за рахунок власних коштів. 

Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі - 14,1% річних. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку. Платежі з погашення кредиту та відсотків за користування кредитом вносяться не рідше одного разу на місяць. Кредит може бути погашений достроково. 

 

тел: 249-36-93. 

сайт: www.kyiv.molod-kredit.gov.ua

Прес-центр
ПРО КОМПАНІЮ